DLD كيوب

خدمات معاینه پزشکی

  • مرکز مکعب خدمات تست پزشکی را به سرمایه گذاران املاک و مستغلات به عنوان بخشی از فرآیند اقامت ارائه می دهد و جزئیات آزمایش پزشکی از طریق ایمیل ارسال می شود. در زیر مراکز درمانی ثبت شده در سامانه آمده است.
    • اسمارت سلم (سیتی واک).
    • Smart Salem DIFC (مرکز خرید شاخص)
    • Smart Salem TECOM (پارک دانش دبی).

توجه: آزمون 10 دقیقه طول می کشد و نتیجه در 30 دقیقه دریافت می شود.